Bond Beter Leefmilieu

Na het Natuur- en Klimaatdebat: raken de goede intenties vertaald naar beleid?

Bond Beter Leefmilieu

Het is aan de partijen om op 9 juni te demonstreren dat ze het beste voorhebben met hun kiespubliek, en aan de kiezers om er hun hoofd bij te houden.

De klimaatrampen volgen elkaar in alsmaar sneller tempo op. Meer en meer dieren en planten zijn met uitsterven bedreigd. De volgende regeerperiode kan onze laatste kans zijn om het tij te keren. Hoe willen onze politici hierin het voortouw nemen?

Tijdens het Grote Natuur- en Klimaatdebat bracht de Belgische milieu- en natuurbeweging toppolitici vanuit het ganse land bijeen om na te denken over de talrijke natuur- en milieu-uitdagingen waar we voor staan. 

“Niemand is toch tegen natuurherstel?”, mochten de volle zaal en dito livestream tot onze tevredenheid horen. En inderdaad, geen enkele partij durft nog twijfelen aan de consensus rond de klimaat-, natuur- en biodiversiteitscrises. Alle partijen zeggen eveneens tegen polarisatie en een opgeklopte tegenstelling tussen natuur en klimaat te zijn. Maar de echte splijtzwam blijkt de kwestie te zijn van doeltreffendheid van maatregelen, de dringendheid van oplossingen en de vraag in welke sectoren de verregaande eerst moeten plaatsvinden. 

Ondanks de heftige manoeuvres in klimaat- en natuurdossiers, klonk de boodschap dat klimaat wel degelijk een verkiezingsthema is. Klimaat, biodiversiteit en milieu zijn prioriteiten. Het staat dus buiten kijf dat hierrond concrete plannen moeten komen in de regeringsakkoorden. “Het is aan de partijen om op 9 juni te demonstreren dat ze het beste voorhebben met hun kiespubliek, en aan de kiezers om er hun hoofd bij te houden,” concluderen de organisatoren.

Herbekijk hier de livestream. Bekijk hier de foto’s die Natuurpunt tijdens het evenement nam.

Het Grote Natuur- en Klimaatdebat werd georganiseerd door Canopea, Bond Beter Leefmilieu, Bral, IEB, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt en WWF-België.

Ik verdien meer